"כאשר ההשראה לא באה אליי, אני יוצא ופוגש אותה בחצי הדרך "

- זיגמונד פרויד -